Tietoa meistä

Mitä yhteistä on Sauli Niinistöllä, Marilyn Monroella, Oprahilla ja Steve Jobsilla? Näitä kaikkia henkilöitä yhdistää tietty piirre, jota useat henkilöt käyttävät kuvaillessaan heitä – nimittäin karisma. Kreikan kielestä johdettua sanaa karisma käytettiin alun perin kuvaamaan jumalilta tai jumaluuksilta saatua armahdusta tai lahjaa. Nykyään sana on vakiintunut puheeseen viittaamaan henkilön merkittävään kiinnostavuuteen ja tietynlaiseen vetovoimaan. Kyseessä ei suinkaan ole synnynnäisesti saatu ”lahja”, sillä karisma kehittyy elämän myötä, ja todellisuudessa tämä on myös osittain opittava piirre. Jokainen voi siis käytännössä tulla jollakin tasolla karismaattiseksi kehittämällä tiettyjä taitoja, jotka liittyvät vahvasti erilaisiin vuorovaikutuksellisiin osa-alueisiin.

Karisma lukeutuu erinäisten persoonallisuuden ominaisuuksien sekä henkilökohtaisten taitojen kanssa niihin piirteisiin, joita hyödyntämällä henkilö voi olennaisesti parantaa kokonaisvaltaista elämänlaatua – oli kyse sitten henkilökohtaisesta elämästä tai panoksesta työpaikalla. Etenkin yrityksen johtajilta usein jopa vaaditaan tiettyä karismaattisuutta, sillä tämän avulla oman brändin luominen ja kasvattaminen toteutuu todennäköisesti helpommin.

Olemme koonneet näille sivuille tietoa karismasta ja karismaattisuudesta. Jotta karisman hyödyntäminen olisi ylipäätään mahdollista, on ennen kaikkea tärkeää ymmärtää, mitä karisma ylipäätään on. Yksiselitteisen määritelmän antaminen sille, mikä tekee henkilöstä karismaattisen, on käytännössä mahdotonta, sillä karismaan liittyy usein myös osittainen salaperäisyys. Karismaattinen henkilö onnistuu vaikuttamaan ja on yleensä hyvin pidetty henkilö ilman selkeää syytä. Joitakin yhteisiä piirteitä karismaattisten henkilöiden väliltä voidaan kuitenkin löytää. Karismassa on pitkälti kyse taidosta olla kiinnostava – ja kiinnostunut myös muista.

Löydät sivuiltamme myös tietoa siitä, kuinka eri henkilöt voivat hyödyntää karismaattista puolta elämän eri osa-alueilla. Keskitymme hieman tarkemmin aiheeseen johtajuuden näkökulmasta kertoen muutamia konkreettisia syitä sille, miksi johtajan karismaa pidetään niin tärkeänä.

Lopuksi saat myös tietoa siitä, kuinka voit kehittää omaa karismaasi ja tulla pidetymmäksi persoonaksi. Kuten jo aiemmin mainittiin, karisma on lähes täysin opeteltavissa, joten aktiivisen itseharjoittelun avulla ujoinkin henkilö voi tulla karismaattiseksi.

Toivomme, että löydät sivuiltamme tietoa, josta on sinulle hyötyä. Tervetuloa karisman ihmeelliseen maailmaan!